Straipsniai

2019-08-27

Apklausa.

Prašome pagalbos. 
Mūsų vienas pagrindinių tikslų skaitmeninant kapines - užtikrinti laidojimų duomenų saugojimo vientisumą ir suteikti šiuolaikiškus tam tikslui skirtus įrankius savivaldybių administracijos darbuotojams. Skirę savo brangias 5 minutes galite prisidėti prie CEMETY projekto plėtros ir gyventojų savivaldybėse aptarnavimo kokybės gerinimo.

Apklausos nuoroda: https://forms.gle/uzyZpXtc6Xu5fhKe6

Esame dėkingi, kad pildote ir dalinates.
Pagarbiai 
CEMETY kolektyvas

2018-09-07

Apie CEMETY.LT rodo

 

CEMETY.LT projektui plečiant savo horizontą, prie projekto jungiantis naujoms savivaldybėms susilaukiama vis daugiau visuomenės ir medios dėmesio. 

 

TV3 Žinios apie CEMETY

 

LRT Žinios apie CEMETY sprendimą

Nuo 2:55 

Longo įsipareigoja saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Skaityti daugiau Mūsų privatumo politika nustato pagrindą, kuriuo remiantis mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kuriuos mes iš jūsų gauname arba kuriuos jūs pateikiate. Prašome atidžiai perskaityti privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką tvarkant jūsų asmens duomenis ir tai, kaip mes juos tvarkome. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitas taikomas duomenų tvarkymo taisykles, duomenų valdytojas yra SIA „CEMETY”, registracijos Nr. 40103618951, registruotas Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu parapija, Latvija, LV-2133. Jei jūs turite kokių klausimų dėl jūsų duomenų ir kaip mes juos tvarkome, prašome rašyti mums el. paštu info@cemety.lv , info@cemety.lt arba mūsų adresu.