Brookwood Cemetery

Adresas
Svetainės adresas
www.draudze.org.uk
Telefono numeris
01372811144
El.pašto adresas
abakuks@ntlworld.com

Brookwood Cemetery is the largest cemetery in England, as well as being one of the largest cemeteries in Europe (http://brookwoodcemetery.com).

 

Brukvudas kapsēta ir lielākā Anglijas kapsēta, kā arī viena no lielākajām Eiropas kapsētām (http://brookwoodcemetery.com).

 

In 1952, land within the cemetery was acquired for the burials of Latvian nationals. A monument was erected in 1961 within this land to honor the deceased. Over 400 Latvian nationals are buried in the cemetery. Cemetery data is digitized and available to the general public. We kindly welcome all submissions of information about the persons buried in the cemetery.

 

Šajā kapsētā tiek apbedīti arī latvieši, par kuriem dati ir digitalizēti un pieejami iedzīvotājiem. Aicinām iesūtīt detalizētu informāciju par kapsētā apbedītajām personām.

Photographed is Neil Angel, representative of the UK Foreign Office and Baiba Braže, Ambassador of the UK Foreign Office. Also featured is Dean Andris Abakuks.

 

Fotogrāfijā Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrijas pārstāvis Neil Angel, Vēstniece Baiba Braže, prāv. Andris Abakuks

Grave

Šiose kapinėse suskaitmeninta kapų: 

493


Informacija prieinama per:

Latvian Evangelical Lutheran Church UK, Latvian National Council UK and Miks Blate

CEMETY įsipareigoja saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Skaityti daugiau Mūsų privatumo politika nustato pagrindą, kuriuo remiantis mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kuriuos mes iš jūsų gauname arba kuriuos jūs pateikiate. Prašome atidžiai perskaityti privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką tvarkant jūsų asmens duomenis ir tai, kaip mes juos tvarkome. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitas taikomas duomenų tvarkymo taisykles, duomenų valdytojas yra SIA „CEMETY”, registracijos Nr. 40103618951, registruotas Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu parapija, Latvija, LV-2133. Jei jūs turite kokių klausimų dėl jūsų duomenų ir kaip mes juos tvarkome, prašome rašyti mums el. paštu info@cemety.lv , info@cemety.lt arba mūsų adresu.