Kuršėnų senosios kapinės

Vieta (Kvartalas, Eilė, Kapo nr.) : 1 / 000 / 261

Laurynas Ivinskis 1811 - 1881

Celebrity icon
  • Paminėtas kaip:
  • Laurynas Jwinskies
Veikla
Rašytojas, Lietuviško kalendoriaus leidėjas
Google maps
Rodyti Google Maps
Waze
Rodyti Waze

Nuotraukos

Papildoma informacija

Vienas pačių žymiausių – pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas Laurynas Ivinskis (1811–1881). Po L. Ivinskio mirties jo draugų ir mokinių surinktomis lėšomis buvo ant jo kapo pastatytas kuklus paminklas. 1980 m. išleistame leidinyje kuriame skelbiami beveik 300 sąjunginės reikšmės kultūros paminklų, minimas ir L. Ivinskio kapas bei paminklas. L. Ivinskio kapas buvo ir yra lankomas visais laikais.

Tarpukario Lietuvoje leistame Raudonojo kryžiaus vaikų žurnale “Žiburėlis”, sakoma, kad Kuršėnų katalikų kapinėse yra palaidotas L.Ivinskis ir pastarojo kapas yra lankomas Kuršėnų mokinių ir mokytojų. Taip buvo 1931 m., o šiandieną mokyklų mokiniai su mokytojais stengiasi palaikyti šią tradiciją. Ant L. Ivinskio kapo niekada nenuvysta gėlės, čia kasmet renkasi jaunieji ivinskiečiai iš šalia esančios jo vardu pavadintos mokyklos pagerbti pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjo.

CEMETY įsipareigoja saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Skaityti daugiau Mūsų privatumo politika nustato pagrindą, kuriuo remiantis mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kuriuos mes iš jūsų gauname arba kuriuos jūs pateikiate. Prašome atidžiai perskaityti privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką tvarkant jūsų asmens duomenis ir tai, kaip mes juos tvarkome. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitas taikomas duomenų tvarkymo taisykles, duomenų valdytojas yra SIA „CEMETY”, registracijos Nr. 40103618951, registruotas Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu parapija, Latvija, LV-2133. Jei jūs turite kokių klausimų dėl jūsų duomenų ir kaip mes juos tvarkome, prašome rašyti mums el. paštu info@cemety.lv , info@cemety.lt arba mūsų adresu.