Kuršėnų senosios kapinės

Vieta (Kvartalas, Eilė, Kapo nr.) : 5 / 000 / 139

Jurgis Ambraška 1906 - 1945

Celebrity icon
Veikla
Vadovėlių autorius
Google maps
Rodyti Google Maps
Waze
Rodyti Waze

Nuotraukos

Papildoma informacija

Kalbininkas Jurgis Ambraška gimė 1906 m. gegužės 19 d. Kūlėnuose (dab. Kėdainių rajonas). Mokėsi Kėdainių mokytojų seminarijoje, toliau žinių sėmėsi Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete.

Baigęs mokslus, mokytojavo Kalvarijos progimnazijoje, o nuo 1940 m. dirbo Kauno apskrities liaudės švietimo skyriaus vedėju. Vadovėlių autorius bei mokytojas vėliau gyveno ir dirbo Šiaulių raj., kur buvo nusipirkęs dvarą Auksučiuose ir ten mokytojavo. J. Ambraška žurnalo „Mokykla ir gyvenimas“ 1939 – 1941 m. redaktorius, lietuvių kalbos gramatikos I–II pradžios mokyklų klasėms autorius, vadovėlio „Aušrelė“ I – VI pradžios mokyklos skyriui sudarytojas.

CEMETY įsipareigoja saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Skaityti daugiau Mūsų privatumo politika nustato pagrindą, kuriuo remiantis mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kuriuos mes iš jūsų gauname arba kuriuos jūs pateikiate. Prašome atidžiai perskaityti privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką tvarkant jūsų asmens duomenis ir tai, kaip mes juos tvarkome. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitas taikomas duomenų tvarkymo taisykles, duomenų valdytojas yra SIA „CEMETY”, registracijos Nr. 40103618951, registruotas Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu parapija, Latvija, LV-2133. Jei jūs turite kokių klausimų dėl jūsų duomenų ir kaip mes juos tvarkome, prašome rašyti mums el. paštu info@cemety.lv , info@cemety.lt arba mūsų adresu.