Kuršėnų senosios kapinės

Vieta (Kvartalas, Eilė, Kapo nr.) : 4 / 000 / 110

Tomas Zauka 1899-09-21 - 1970-01-20

Celebrity icon
Veikla
Lakūnas, sportinės aviacijos Lietuvoje pradininkas
Google maps
Rodyti Google Maps
Waze
Rodyti Waze

Nuotraukos

Papildoma informacija

1919 m. Lietuvos savanoris. Po karo buvo ištremtas į Komijos ASSR Archangelsko sritį. Grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Kuršėnuose. Buvo baigęs civilinių lakūnų kursus. Tomas Zauka buvo Lietuvos sportinės aviacijos pradininkas, Dariaus ir Girėno komiteto pirmininkas, rūpinosi D. ir G. palaikų saugumu, jų bareljefų iškalimu Puntuko akmenyje. 1944 m. su I. Vylium paslėpė D. ir G. palaikus, kurie su jo žinia 1963 m. buvo atrasti.

CEMETY įsipareigoja saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Skaityti daugiau Mūsų privatumo politika nustato pagrindą, kuriuo remiantis mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kuriuos mes iš jūsų gauname arba kuriuos jūs pateikiate. Prašome atidžiai perskaityti privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką tvarkant jūsų asmens duomenis ir tai, kaip mes juos tvarkome. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitas taikomas duomenų tvarkymo taisykles, duomenų valdytojas yra SIA „CEMETY”, registracijos Nr. 40103618951, registruotas Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu parapija, Latvija, LV-2133. Jei jūs turite kokių klausimų dėl jūsų duomenų ir kaip mes juos tvarkome, prašome rašyti mums el. paštu info@cemety.lv , info@cemety.lt arba mūsų adresu.