Kuršėnų senosios kapinės

Vieta (Kvartalas, Eilė, Kapo nr.) : 6 / 000 / 87

Vytautas Šeinauskas 1938 - 2003

Celebrity icon
Veikla
Dainų kūrėjas
Google maps
Rodyti Google Maps
Waze
Rodyti Waze

Nuotraukos

Papildoma informacija

Vytautas Šeinauskas– pedagogas, kompozitorius. 1963 m. baigė Vilniaus J.Tallat–Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą, chorinio dirigavimo specialybę. Dirbo Utenoje, Telšiuose, Šiaulių 43–oje profesinėje mokykloje, vadovavo šios mokyklos mergaičių chorui. 1975 m. surengė autorinę plakatų parodą Šiaulių dailininkų namuose. Sukūrė ir išleido septyniolika dainų, skirtų vaikams, jaunimui ir suaugusiems, rinkinių. Juose apie 250 dainų. Rinkinių pavadinimai: Laiškas saulutei (1995), Labas rytas (1998), Saulės taku (1999), Dainos sparnai (2000), Žvaigždutė (2001), Laiškas ant smėlio (2002), Tu – versmė, tu – giesmė (2003), Muzika gyvenimui (sudaryt. A.Šetikienė, 2004). Daugumą jo knygelių  išleido Šiaulių universitetas.

CEMETY įsipareigoja saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Skaityti daugiau Mūsų privatumo politika nustato pagrindą, kuriuo remiantis mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kuriuos mes iš jūsų gauname arba kuriuos jūs pateikiate. Prašome atidžiai perskaityti privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką tvarkant jūsų asmens duomenis ir tai, kaip mes juos tvarkome. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitas taikomas duomenų tvarkymo taisykles, duomenų valdytojas yra SIA „CEMETY”, registracijos Nr. 40103618951, registruotas Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu parapija, Latvija, LV-2133. Jei jūs turite kokių klausimų dėl jūsų duomenų ir kaip mes juos tvarkome, prašome rašyti mums el. paštu info@cemety.lv , info@cemety.lt arba mūsų adresu.