Cemety bird 9ad9ceed4f1fd18b6281c163622219773cc3799d1a9a5ec64dff5bbc8c48fea0

O Cemety

About cemety 5e84b7983ef27ad5dbf6ee6422aa7f2b03046c0d384001e30e08adafa227352d

SIA „CEMETY” to przedsiębiorstwo, zajmujące się digitalizacją cmentarzy, opracowaniem i utrzymaniem systemu do digitalizacji cmentarzy. System został opracowany współpracując z samorządami i specjalistami od zarządzania cmentarzem. Wprowadzenie danych i przetwarzanie informacji zapewnia maksymalny komfort dla osób w każdym wieku.

System CEMETY jest przeznaczony zarówno dla utrzymującego i zarządzającego cmentarzy i dla wygody ludzi Dlatego są dostępne dwa portale: jeden dla zarządców cmentarza, a drugi dla obywateli, dla wyszukiwania informacji o zmarłych i przeglądania na mapie.

User icon 8d2d03b200a5eb8d4e773c8b8a4b8039115fae6cbaca3172aba60b79410efb7e

Dla zarządzających cmentarzem

 • Digitalizowany plan/mapa cmentarza;
 • Utrzymywanie i uzupełnienie właścicieli miejsc pogrzebienia, samych miejsc pogrzebienia i pogrzebienia w tych miejscach;
 • Dla aktowania miejsc pogrzebienia, sporządzania umów i wydruków;
 • Fakturowanie i wydruki, możliwość zintegrowania z systemami rozliczeniowymi;
 • Utrzymanie kalendarza wydarzeń na cmentarzu;
 • Utrzymanie profilu cmentarza;
 • Statystyka miejsc pogrzebienia, prognozy i inne.

Mapa cmentarza Umowa rodzinnych miejsc dla pogrzebienia Dołączenie nowych obiektów Przybliżanie rodzinnych miejsc pogrzebienia

Person icon c1a22845a5e7eadb8cc8bb8e233dea15d251bf116712599dff2076f5d36d208c

Dla mieszkańców

 • Wyszukiwanie pogrzebionych;
 • Uzupełnianie informacji o miejscach pogrziebienia i pogrzebionych (zdjęcia, historie z życia, pamiątki, i inne);
 • Informacja aktualności cmentarza (święta zmarłych oraz mszy święte na cmentarzu, i inne wydarzenia).

Computer icon 9dddc4f3046f3a5b769ca924338b5256410cf530953fcaf169cba89c632eacd6

Korzyści

 • Dostępna z każdego miejsca, gdzie jest dostępny internet;
 • Nie potrzebuje instalacji, działa na każdej płatformie;
 • Małe koszty utrzymywania;
 • Dla wykorzystywanie nie potrzebne są specjaliści oprogramowania, administratorzy, serwerze, wszystkie usługi załączone w jednej cenie;
 • Trwałe ulepszenia i rozwój systemu;
 • W godzinach pracy telefonicznie dostępny konsultant systemu;
 • Wygodnie i w każdym momencie możno dopełnić cmentarz obiektami infrastruktury (drogami, urządzeniem, rządami, i innymi);
 • Profil cmentarza jest zapewniany bez dodatkowej opłaty;
 • Bez dopełniającego kosztu zabezpieczona część publiczna portału, gdzie możliwe poszukiwanie i obejrzenie infomacji o pogrzebionych;
 • W każdej chwili możesz odbierać dane w wymaganych formatach.

Pliki (w języku angielskim "cookies") pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na korzystanie z tych plików.